การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส (Big Cleaning Day) โดยมีพระมหาบุญช่วย ปคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ วัดโคกกะฐิน ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,348