รายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคม ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา และสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช FM ๑๐๓.๒๕ MHZ

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวเฉลิมขวัญ ส้มแป้น นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ดำเนินรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคม ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช FM ๑๐๓.๒๕ MHZ ซึ่งได้นำภารกิจเร่งด่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังดำเนินการในช่วงเวลานี้ไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้ฟัง
 


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,355