งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดงานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งงานนี้เป็นงานที่จัดให้แก่นางสาวเฌอณภัค ขาวขะวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ ณ ร้านอาหารอีสานประตูลอด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,045