การแสดงความยินดีในโอกาสที่นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการเป็นวันสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีในโอกาสที่นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการเป็นวันสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,015