ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นศิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ของนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,049