การประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีพระสิริคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ วัดประดู่พัฒนาราม ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 190,991