รายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคม ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช FM ๑๐๓.๒๕ MHZ

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวเฉลิมขวัญ ส้มแป้น นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ดำเนินรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคม ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช FM ๑๐๓.๒๕ MHZ ซึ่งได้นำภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังดำเนินการในช่วงเวลานี้ไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้ฟัง


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 225,116