พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระครูสันติธรรมบาล (ฉลวย สนฺติธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดควนสระบัว ณ ศาลาการเปรียญวัดควนสระบัว ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ พระครูสันติธรรมบาล (ฉลวย สนฺติธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดควนสระบัว ณ ศาลาการเปรียญวัดควนสระบัว ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 444,122