บุคคลสำคัญของจังหวัด

 

                                             
พระพรหมจริยาจารย์ 
เจ้าคณะใหญ่หนใต้ 
วัดกะพังสุรินทร์
พระธรรมวิมลโมลี 
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 16 
วัดไตรธรรมาราม
 
     

 

พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระราชปริยัติเวที   
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  
วัดมุมป้อม
พระราชวิสุทธิกวี  
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
วัดโพธิ์เสด็จ
     
(ว่าง)
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 นายณรงค์ ทรงอารมณ์  
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
     
     
     
     
     

 

 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4869