คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
พระเดชพระคุณ  พระเทพศาสนาภิบาล  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ส่วนกลาง   และคณะกรรมการฯ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบ้านรักษาศีล 5” 
(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ) ประจำปี 2563    
โดยมี  พระธรรมวิมลโมลี  ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 16  ,  พระราชปริยัติเวที  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ,
พระครูบรรหารวุฒิชัย ดร.  เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี / เจ้าอาวาสวัดพรหมโลก  
นายสนั่น  สนธิเมือง  ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปฏิบัติหน้าที่แทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    
ทหาร  ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ถวายการต้อนรับและร่วมพิธีฯ
ในการนี้  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่   ถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการฯ
ณ วัดพรหมโลก  ตำบลพรหมโลก  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
และบ้านปลายอวนบน หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,592