พศจ.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมงานกิจกรรมกวนข้าวยาคู เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพัทยา  ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมงานกิจกรรมกวนข้าวยาคู เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 980,678