พศจ.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีพระธรรมวชิรากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖, ๑๗-๑๘ (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,029,703